Hvad er en PAdES?

Læsetid: 1 min


PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) er en standard for elektroniske underskrifter offentliggjort af ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 


 

Dette er gjort for at understøtte Den Europæiske Unions krav for elektroniske underskrifter. Standarden er ISO-3000 godkendt og er på nuværende tidspunkt den mest avancerede elektroniske underskriftstandard, der er tilgængelig.

Et dokument er et PAdES-dokument, når det er underskrevet med et PDF-signeringscertifikat, som er udstedt af en global CA (Certificated Authority). Klik her og se listen med CA’er.

Læs mere om PAdES her.


 

Udgivet: 2015-01-27

Skriv en kommentar