Hvad er et digitalt underskrevet dokument?

Læsetid: 3 min

 
Et dokument med en elektronisk underskrift kan sidestilles med et fysisk underskrevet dokument. Den elektroniske underskrift beviser...

Et dokument med en elektronisk underskrift kan sidestilles med et fysisk underskrevet dokument. Den elektroniske underskrift beviser, at en underskriver på det givne tidspunkt underskrev et dokument med en tekst, som er præcis den samme, som når dokumentet valideres. Dokumentet kan arkiveres og til enhver tid valideres over for en tredjepart.

Mange har sikkert prøvet at indgå en aftale på internettet som forbruger, hvor man bliver bedt om at acceptere betingelserne "Jeg har læst og acceptere….". Når aftalen herefter er indgået, står man uden et output (teksten du har læst og accepteret), som man uafhængigt af leverandøren kan få valideret. Det kan føles ligesom at lade ulven vogte sine får.

Løsninger som disse halter ofte meget, hvis de skal sidestilles med et fysisk underskrevet dokument.

Der er mange forskellige former for output/digitalt underskrevne dokumenter - disse kaldes SDO’er (Signed Data Object).

Når man underskriver et PDF-dokument med NemID, er outputtet en XML-fil (SDO), som blandt andet indeholder det underskrevne dokument, informationer om, hvem der underskrev det, hvornår det blev underskrevet, og hvilket certifikat det blev underskrevet med (privat-, medarbejder- eller virksomheds-NemID). En SDO er ikke læselig, da den er kodet, så indholdet ikke kan ændres, uden at signaturen bliver brudt og fremstår invalid.

Nu står man altså med et underskrevet dokument, men man kan ikke umiddelbart læse og validere det, da det bare fremstår som en ulæselig XML-fil (SDO). Derfor indlejrer esignatur denne SDO ind i en PDF med samme indhold som det underskrevne dokument. Hele denne pakke bliver nu underskrevet af esignatur med et PDF-signeringscertifikat, som er udstedt af en global CA (Certificated Authority). Listen med CA’er kan du se ved at klikke her

Dokumentet er nu et PAdES-dokument (PDF Advanced Electronic Signatures). Dette format er på nuværende tidspunkt det mest avancerede signaturformat, der er tilgængeligt. Dette format kan nemt læses og dermed valideres på en sikker måde. Det eneste, man skal bruge, er en PDF Reader såsom Adobe. 

stor-pades.png


 

Udgivet: 2015-11-20

Skriv en kommentar